Perempuan dan Pendidikan

Kumparan • Sat, 01 Apr 2023 18:04

21
Perempuan dan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk menjadikan perempuan sebagai agen perubahan bukan penerima program pemberdayaan yang pasif. #userstory

Read More...

^